Till innehåll på sidan

Räddning vid stora tågkrascher (distanskurs)

Kursen ger dig kompetens för att kunna agera vid räddningsinsats i samband med stora tågkrascher.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom räddningstjänst eller inom ambulans- och prehospital sjukvård.

Kostnad

Kursavgiften är 6 600 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika under närträffen på MSB Revinge.

Det finns möjlighet att boka boende, frukost och middag på MSB Revinge. Ange detta i anmälan. Kostnad för boende, frukost och middag tillkommer.

OBS! Denna kurs utgår från kursutbudet från och med 2023.

Om kursen

Du får en god katastrofmedicinsk beredskap och möjlighet att öva och samverka tillsammans med sjukvårds- och räddningstjänstpersonal.

Kursen innefattar både teoretiska och praktiska moment. Det akuta omhändertagandet kommer att övas i aktuella kraschsituationer på plats med instruktörer. Olika typer av taktik, teknik och materiel belyses i dessa moment och kommer att utvärderas under kursen.

En viktig del i vårt utbildningskoncept är att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursen omfattar cirka fyra dagars utbildning och består av två delar. Den första delen genomförs som en teoretisk del via en nätbaserad distanskurs och den andra delen som är i huvudsak praktisk genomförs på plats som en dags närträff. En praktisk insatsövning genomförs under närträffen.

Närträffen genomförs på MSB Revinge.

Kursplan Räddning vid stora tågkrascher distanskurs

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 13 maj 2022

Till toppen av sidan