Till innehåll på sidan

Nätbaserat lärande för frivilliga försvarsorganisationer

Kursen syftar till att ge stöd till praktisk tillämpning, kunskapshöjning, erfarenhetsutbyte och inspiration inom nätbaserat lärande.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig  till personer inom de frivilliga försvarsorganisationerna som arbetar med att planera, utforma, inrikta och/eller utveckla organisationens utbildningsverksamhet och kursutbud inom krisberedskap och civilt försvar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Innan kursstart förväntas deltagaren genomföra en förberedande uppgift som knyter an till eget pågående utvecklingsprojekt inom nätbaserat lärande.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Bakgrund

Utbildning är ett viktigt verktyg för att genom kunskap utveckla förmågan att förebygga och hantera samhällsstörningar. Flera aktörer med ansvar för krisberedskap och inom totalförsvaret, bedriver egen utbildning som ett led i det förmågestärkande arbetet. En central aktör är de frivilliga försvarsorganisationerna. De har en särskild roll i svensk beredskap, bland annat genom att bidra till en robust personalförsörjning hos offentliga aktörer. Centralt för denna roll är att de sedan många år bedriver en bred utbildningsverksamhet. Ett sätt att bedriva utbildningsinsatser är genom nätbaserat lärande. De frivilliga försvarsorganisationerna har på senare år påbörjat denna utveckling. 

Nätbaserat lärande är ett viktigt område som bidrar till ökad tillgänglighet och har tydliga pedagogiska kvalitéer. Det bidrar också till kostnadseffektivitet och möjliggör att nya målgrupper utbildas och befintliga medlemmar får möjlighet att vidareutbildas eller på annat sätt stärka sitt engagemang.

MSB vill stödja fortsatt utveckling av nätbaserat lärande och digitalisering av utbildningar hos frivilliga försvarsorganisationer. År 2021 utökar MSB detta stöd till att omfatta ett stödprogram för nätbaserat lärande. Inom ramen för programmet tar MSB tillsammans med organisationerna fram föreliggande kurs om nätbaserat lärande. Även Försvarsmakten deltar i detta arbete. 

Om kursen

Under kursen behandlas förutsättningar, utmaningar och möjligheter med nätbaserat lärande med bland annat följande innehåll:

 • IT-pedagogik - med bland annat fokus på tydlighet, variation, lektionstid, engagemang och vikten av gemenskap i nätbaserat lärande
 • tekniska lösningar, verktyg och plattformar
 • säkerhetsaspekter inom nätbaserat lärande
 • examinerande moment, såsom kunskapstest
 • planering och organisation av utbildning utifrån nätbaserat lärande
 • ledarskap i nätbaserat lärande.

Kursen genomförs på distans med hjälp av e-mötesverktyg. I kursen råder fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat föreläsningar, diskussioner, workshops och lärande exempel. 

Innan kursstart förväntas deltagaren genomföra en förberedande uppgift som knyter an till eget pågående utvecklingsprojekt inom nätbaserat lärande. 

Kursen omfattar fyra dagars utbildning och delas upp i fyra kurstillfällen. 

Kursplan Nätbaserat lärande för frivilliga försvarsorganisationer

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på kurstillfället.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade organisationer vid kursen. 

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 13 april 2021

Till toppen av sidan