Till innehåll på sidan

Motorsågshantering inom räddningstjänsten - instruktörsutbildning

Du får kunskaper i att enskilt planera, organisera och genomföra framtagen grundkurs motorsåg vid din egen räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

För dig som är instruktör eller blivande instruktör vid kommunal eller statlig räddningstjänst.

Förkunskaper

Förkunskapskraven är genomfört grundkurs motorsåg M1, sågning i byggnadskonstruktioner M2 samt trädfällning M3 med godkänt resultat. Alternativt ska kursdeltagaren ha genomfört kursen Säker skog A, B och F med godkänt resultat.

Kostnad

Kursavgiften är 5 900 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Deltagaren bokar och bekostar resor och boende själva.

 

OBS! Denna kurs utgår från kursutbudet från och med 2023.

Om kursen

Kursen ger dig kompetens att planera, organisera, utbilda samt examinera inom din egen räddningstjänstorganisation i motorsågsbehörighet enligt AFS 2012:01 (Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:01 om användning av motorkedjesågar och röjsågar).

Kursen bedrivs processinriktat och utgår från struktur för M1 (grundkurs
motorsåg), M2 (sågning i byggnadskonstruktioner) och M3 (trädfällning) med en instruktörsorientering.

Kursen består av en egenstudiedel som genomförs individuellt och som motsvarar två dagar samt en närträff om två dagar. Kursen inleds med egna studier och avslutas med närträff (16 timmar) på anvisad plats med redovisning av uppgifter från egenstudierna. Teoretiska och praktiska redovisningar sker på närträffen.

Kursplan Instruktörskurs för motorsågshantering inom räddningstjänsten - instruktörsutbildning

Kursen genomförs även som uppdragsutbildning för den eller de räddningstjänster som önskar lokalt genomförd och anpassad kurs för sin personal. Kontakta MSB Sandö för genomförande.

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 4 oktober 2021

Till toppen av sidan