Till innehåll på sidan

LIA-handledarutbildning

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Göteborg
Antal platser: 40
Längd: 1 dagar
Anmälan stängd
Ort: Jönköping
Antal platser: 30
Längd: 1 dagar
Anmälan stängd
Ort: Umeå
Antal platser: 25
Längd: 1 dagar
Sista anmälningsdag: 26 oktober 2020
Ort: Sandö
Antal platser: 20
Längd: 1 dagar
MSB Sandö och MSB Revinge håller under hösten kortare informationsträffar runt om i landet, med anledning av att kursen Tillsyn och olycksförebyggande arbete integrerats i SMO utbildningen.

De Räddningstjänster som planerar att ta emot LIA-studeranden våren 2021 och framåt, behöver delta vid något av dessa tillfällen då detta är en förutsättning för att kunna bedriva LIA-perioden, i enlighet med de nya riktlinjerna.

Med tanke på rådande situation med Covid-19 så kommer träffarna på Rosersberg och i Revinge även att sändas digitalt så att du som har problem att komma till en av träffarna ändå kan vara med. Det krävs anmälan även om du tänker vara med digitalt. Läs mer nedan.

Detaljer

Målgrupp

För dig som ska bli LIA-handledare eller för dig som redan är handledare. Kursen syftar till att ge dig de verktyg som du behöver i din roll som LIA-handledare.

Kursen syftar till att ge dig de verktyg som du behöver i din roll som LIA-handledare.

Med tanke på rådande situation med Covid-19 så kommer träffarna på Rosersberg och i Revinge även att sändas digitalt så att du som har problem att komma till en av träffarna ändå kan vara med. Det krävs anmälan även om du tänker vara med digitalt och info om tekniken kommer att sändas i god tid i ett mail till dig som anmält dig.

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

Inför höstens utbildningar har MSB vidtagit ett antal åtgärder med anledning av covid-19. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans. För de kurser som inte går att ställa om till distansutbildning så kan kursen komma att ställas in eller flyttas fram.

Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

 

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan