Till innehåll på sidan

Kontinuitetshantering för länsstyrelser och Socialstyrelsen

Kursen syftar till att ge tips och verktyg för hur aktörer inom ett län eller ett ansvarsområde kan stödjas i arbetet med kontinuitetshantering samt att öka kunskapen om kontinuitetshantering för att stärka arbetet i den egna organisationen.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till länsstyrelser och Socialstyrelsen.

I första hand till de personer som arbetar med att stödja regioner och kommuner i deras arbete med kontinuitetshantering. En målgrupp är också de som ansvarar för den egna organisationens arbete med kontinuitetshantering.

Max två deltagare per organisation, detta bör samordnas av respektive organisation innan anmälan.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om deltagarna har genomfört den webbkurs som kommer att finnas i september på MSB:s webbplats om kontinuitetshantering. Till webbkursen på MSB:s webbplats.

Mer information om det kommer i utskicket till deltagarna. 

Om du har frågor kan du kontakta: kontinuitetshantering@msb.se

Kostnad

Kursen är avgiftsfri men deltagarna står för kostnader för resor, mat och boende.

Om kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att se till att verksamheten kan fungera på en tolerabel nivå, oavsett vad som inträffar. Om fler kontinuitetshanterar sina samhällsviktiga verksamheter stärker vi samhällets beredskap för kriser och krig. Samhällsviktiga verksamheter ägs och bedrivs av såväl privata som offentliga aktörer.

Läs mer om kontinuitetshantering på MSB:s webbplats

Om kursen

Dag 1 fokuserar på vad kontinuitetshantering är och hur det kan genomföras med fokus på länsstyrelsens egen verksamhet.

Dag 2 har ett tydligt "train the trainer-upplägg" där deltagarna får verktyg och tips för att själva kunna stötta andra vid utbildningsinsatser och i arbetet med kontinuitetshantering. 

Arbetet med kontinuitetshantering är också en bra grund för arbetet med att skapa en krigsorganisation och krigsplacera personal. Kursen kommer därför att visa hur kontinuitetshantering kopplar till arbetet med krigsorganisation och krigsplacering.

Tid och plats:

Dag 1: 10.00 – 17.00

Dag 2: 08:00-15:00

Kursplan Kontinuitetshantering för länsstyrelser

Senast granskad: 5 oktober 2020

Till toppen av sidan