Till innehåll på sidan

Informationssäkerhet - Kurs i strategisk och systematisk informationssäkerhet

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att tillsammans, utifrån sina olika roller, utveckla kunskap om hur man kan säkerställa effektiv styrning och ledning av det strategiska och systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Ett ytterligare syfte med kursen är att ge deltagarna möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte. Då kursen p g a de rådande omständigheterna ges på distans läggs extra vikt vid digitala former för detta.

Kursen ges på grundläggande nivå.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till deltagare som fattar beslut för organisationer inom informationssäkerhet (chefer i ledningsgrupp för organisationen), samt deltagare som arbetar med informationssäkerhet på strategisk nivå som sin huvuduppgift (CISO, informationssäkerhetssamordnare eller motsvarande) inom kommuner, regioner, kommun- och regionägda bolag samt myndigheter.

Vi välkomnar chefer inom informationssäkerhetsområdet och CISO/motsvarande från samma organisation för att skapa en gemensam förståelse för informationssäkerhet utifrån olika perspektiv.

Representation från samma organisation med båda roller kan komma att prioriteras i urvalet för antagning till kursen.

Förkunskaper

För samtliga deltagare kommer tematiska fördjupningar (egenstudier) att presenteras med läsanvisning innan kursens första digitala möte. Kursen innefattar också eget arbete för samtliga deltagare mellan de två tillfällena som ska redovisas. För att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll förväntas deltagaren tagit del av allt utskickat material innan kursstart.

Förkunskaper för beslutsfattare på strategisk ledningsnivå (chefer):
För denna målgrupp förutsätts inga särskilda förkunskaper inför kursen.

Förkunskaper för CISO/den som arbetar med informationssäkerhet som huvudsaklig uppgift:
För att kunna tillgodogöra sig innehållet i kursen på bästa sätt behöver deltagarna i denna målgrupp redan innan kursen ha kunskap om och erfarenhet av systematiskt informationssäkerhetsarbete. Kunskap om MSB:s Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete förutsätts.

Kostnad

Kursavgift meddelas senare.

Observera att inga kurstillfällen kommer att genomföras under 2022.

Här kan du ta del av webbinariet Informationssäkerhet i fokus:https://www.msb.se/sv/aktuellt/kalender/2022/maj/informationssakerhet-i-fokus/

Om kursen

Kursen omfattar två tillfällen med cirka en veckas mellanrum, med olika datum för olika målgrupper. Kursen bedrivs samtidigt för de två målgrupperna med gemensam inledning och avslutning.

Målgrupper

Målgrupp A: För deltagare som fattar beslut för organisationen inom informationssäkerhetsarbete (chefer).

Målgrupp B: För deltagare som arbetar med informationssäkerhet på strategisk nivå som sin huvuduppgift (CISO, informationssäkerhetssamordnare eller motsvarande).

Upplägg och omfattning

A: För deltagare som fattar beslut för organisationen inom informationssäkerhetsarbete (chefer)

Kursen omfattar två tillfällen uppdelade på 1,5 plus 1,5 dagar med cirka en veckas mellanrum.

Tematiska fördjupningar (egenstudier) presenteras med läsanvisningar innan kursens första digitala möte.

Kursen innefattar ett eget självständigt arbete mellan de två kurstillfällena, vilket innebär att deltagaren förbereder en presentation för sin ledningsgrupp, där arbetet utöver schemalagd tid uppskattas till två till fyra (2-4) timmar. Det självständiga arbetet redovisas vid det andra kurstillfället.

B: För deltagare som arbetar med informationssäkerhet på strategisk nivå som sin huvuduppgift (CISO , informationssäkerhetssamordnare eller motsvarande)

Kursen omfattar två tillfällen uppdelade på tre plus tre (3 + 3) dagar med cirka en veckas mellanrum.

Tematiska fördjupningar (egenstudier) presenteras med läsanvisning innan kursens första digitala möte. Deltagarna förväntas förbereda sig genom att samla in information om den egna organisationen som kan användas för att sammanställa en Ledningens genomgång.

Kursen innefattar ett eget självständigt arbete mellan de två kurstillfällena, vilket innebär att deltagaren samlar in information och förbereder ledningens genomgång i egna organisationen, där arbetet utöver schemalagd tid uppskattas till åtta till tio (8-10) timmar. Det självständiga arbetet redovisas vid det andra kurstillfället.

Kursen genomförs av MSB och har utvecklats i samverkan med länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner och Försvarshögskolan.

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.

Kursplan Kurs i strategisk och systematisk informationssäkerhet

Frågor om kursen kan ställas till informationssakerhet@informationssakerhet.se

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Din anmälan är bindande efter att antagningsbesked skickats.
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 19 november 2021

Till toppen av sidan