Till innehåll på sidan

Tillfällen

Informationssäkerhet - Kurs i strategisk och systematisk informationssäkerhet

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att tillsammans, utifrån sina olika roller, utveckla kunskap om hur man kan säkerställa effektiv styrning och ledning av det strategiska och systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig både till chefer och till de som arbetar med informationssäkerhet som sin huvuduppgift inom kommuner, regioner, kommun- och regionägda bolag samt myndigheter.

Vi välkomnar chefer inom informationssäkerhetsområdet och CISO/motsvarande från samma organisation för att skapa en gemensam förståelse för informationssäkerhet utifrån olika perspektiv. Representation från samma organisation med båda roller kan komma att prioriteras i urvalet för antagning till kursen.

Förkunskaper

För samtliga deltagare kommer tematiska fördjupningar (egenstudier) att presenteras med läsanvisning innan kursens första digitala möte. Kursen innefattar också eget arbete för samtliga deltagare mellan de två tillfällena som ska redovisas.

Förkunskaper för beslutsfattare på strategisk ledningsnivå (chefer):
För denna målgrupp förutsätts inga särskilda förkunskaper inför kursen.

Förkunskaper för CISO/den som arbetar med informationssäkerhet som huvudsaklig uppgift:
För att kunna tillgodogöra sig innehållet i kursen på bästa sätt behöver deltagarna i denna målgrupp redan innan kursen ha kunskap om och erfarenhet av systematiskt informationssäkerhetsarbete. Kunskap om MSB:s Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete förutsätts.

Kostnad

Kursavgiften är 5 200 SEK exklusive moms.

Kursen genomförs helt på distans.

Kursen i september (både första och andra tillfället) genomförs helt på distans.

Om kursen

Kursen omfattar två tillfällen med några veckors mellanrum, med olika datum för olika målgrupper. Kursen bedrivs samtidigt för de två målgrupperna med gemensam inledning och avslutning.

Målgrupper, datum och tider:

Målgrupp A: För deltagare som fattar beslut för organisationen och arbetar med informationssäkerhetsarbete på strategisk nivå (chefer/beslutsfattare)

Hösten 2020:

Första tillfället: Start 8 september kl. 10:30,  avslut 9 september kl. 14:30.
Andra tillfället: Start 23 september kl. 10:30, avslut 24 september kl. 14:30.

Målgrupp B: För deltagare som arbetar med informationssäkerhet som sin huvuduppgift (CISO/motsvarande)

Hösten 2020:

Första tillfället: Start 8 september kl. 10:30, avslut 10 september kl. 14:30.
Andra tillfället: Start 22 september kl. 10:30, avslut 24 september kl. 14:30.

(Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras något i samband med kallelse till kursen.)

Upplägg och omfattning

A: För deltagare som fattar beslut för organisationen och arbetar med informationssäkerhetsarbete på strategisk nivå (chefer)

Kursen omfattar två tillfällen med några veckors mellanrum.

Tematiska fördjupningar (egenstudier) presenteras med läsanvisningar innan kursens första digitala möte. Kursen innefattar ett eget självständigt arbete mellan de två kurstillfällena, vilket innebär att deltagaren förbereder en presentation för sin ledningsgrupp, där arbetet utöver schemalagd tid uppskattas till två till fyra (2-4) timmar. Det självständiga arbetet redovisas vid det andra kurstillfället.

B: För deltagare som arbetar med informationssäkerhet som sin huvuduppgift (CISO , informationssäkerhetssamordnare eller mot-svarande)

Kursen omfattar två tillfällen med några veckors mellanrum.

Tematiska fördjupningar (egenstudier) presenteras med läsanvisning innan kursens första digitala möte. Deltagarna förväntas förbereda sig genom att samla in information om den egna organisationen som kan användas för att sammanställa en Ledningens genomgång. Kursen innefattar ett eget självständigt arbete mellan de två kurstillfällena, vilket innebär att deltagaren samlar in information och förbereder ledningens genomgång i egna organisationen, där arbetet utöver schemalagd tid uppskatttas till åtta till tio (8-10) timmar. Det självständiga arbetet redovisas vid det andra kurstillfället.

Kursen utgår ifrån ett strategiskt och systematiskt perspektiv på informationssäkerhet och fokuserar främst på hur ledning och styrning rent praktiskt går till. Utbildningen tar avstamp i MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete avsnittet Ledningens genomgång. Till avsnittet Ledningens genomgång.

Till Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbeteKursen genomförs av MSB och har utvecklats i samverkan med länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner och Försvarshögskolan.

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.

Kursplan Kurs i strategisk och systematisk informationssäkerhet

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Din anmälan är bindande efter att antagningsbesked skickats.
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 13 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan