Till innehåll på sidan

Tillfällen

Informationsdelning och samlade lägesbilder - gemensamma grunder för samverkan och ledning

Under kursen får du lära dig mer om arbetssätt som främjar informationsdelning vid olika typer av händelser samt arbetssätt för att skapa, dokumentera och analysera lägesbilder och samlade lägesbilder vid hantering av samhällsstörningar.

Detaljer

Målgrupp

För dig som kan komma att arbeta tillsammans med andra aktörer med informationshantering, samlade lägesbilder och analyser i hanteringen av samhällsstörningar. Vi vänder oss till exempel till dig som arbetar i kommunens, länsstyrelsens eller annan aktörs organisation för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Förkunskaper

Deltagaren behöver ha goda kunskaper inom samhällets krisberedskap samt vara väl insatt i den egna organisationens roll och ansvar vid samhällsstörningar. 

Innan kursen ska deltagaren förbereda sig genom att ta del av material som tillhandahålls av kursledningen. Dessa förberedelser beräknas motsvara ungefär 2-4 timmar.

Kostnad

Kursavgiften är 11 000 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

 

Kursen tar fasta på behovet av en helhetssyn, proaktivitet och förståelse för varandras perspektiv vid samhällsstörningar.

Under kursen blandar vi teori med eget arbete och praktiska gruppövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursen utgår från Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar vilket är reslutatet av det aktörsgemensamma arbetet i projektet Ledning och samverkan år 2012-2014.

Kursplan Informationsdelning och samlade lägesbilder

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan