Till innehåll på sidan

Grundläggande säkerhetsskyddskurs för Frivilliga försvarsorganisationer (FFO)

Tillfällen

Syftet med säkerhetsskyddskursen är att ge konkret stöd och användbara verktyg för de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) så att de kan genomföra säkerhetsskyddsanalyser på ett ändamålsenligt sätt.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer på Frivilliga försvarsorganisationer som arbetar med säkerhetsskyddshöjande åtgärder som säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsplaner.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha god kunskap om egen organisations ansvar och roll inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska deltagaren ha genomfört Webbutbildning i totalförsvar innan kursstart.

Webbutbildning Totalförsvar - ett gemensamt ansvar

Deltagaren ska också ha genomfört Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning via webben vilken tillgängliggörs för aktörer inom totalförsvaret genom ansvarig säkerhetsskyddschef inom respektive organisation.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri och inkluderar lunch och fika. Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

Syftet med kursen är att ge konkret stöd och användbara verktyg för de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) så att de kan genomföra säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsplaner som blir ett viktigt verktyg i deras arbete med att vidta relevanta säkerhetsskyddshöjande åtgärder.

Bakgrund

Det ingår i MSB:s roll och uppdrag att långsiktigt säkerställa de frivilliga försvarsorganisationernas (FFO) möjlighet att bidra till totalförsvaret och krisberedskapen.  Detta omfattar stöd till organisationerna liksom en aktuell bild av systemförutsättningarna för organisationerna som utövare av säkerhetskänslig verksamhet.

Med anledning av den nya Säkerhetsskyddslagen, som trädde i kraft 1 april 2019, ska de frivilliga försvarsorganisationerna göra en säkerhetsskyddsanalys. MSB har tillsammans med Försvarsmakten givit FFO ett särskilt uppdrag för detta 2019 och ska ge organisationerna stöd i arbetet. Stödet gäller inte detaljer om organisationernas specifika sakförhållanden, brister eller risker, utan dialog om hur organisationerna kan arbeta med uppdraget utifrån säkerhetsaspekter, liksom dialog om kunskapsbehov och stöd genom relevant utbildning. 

Upplägg och omfattning

Kursen består av två dagar (en + en) och genomförs 16 december 2019 och 21 januari 2020. Kursen kan möjligen komma att förlängas med en dag (preliminärt datum 22 januari 2020). Besked om detta blir aktuellt meddelas efter den 16 december 2019.

I samband med din anmälan till kursen kan du även anmäla dig till en fördjupningskurs om personalsäkerhet/säkerhetsprövningsintervju för frivilliga försvarsorganisationer som genomförs 28 januari 2020. Program för fördjupningskursen meddelas senare.

Kursen genomförs i MSB:s lokaler i Tomteboda i Solna. 

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Din anmälan är bindande efter att antagningsbesked skickats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

 

 

 

Senast granskad: 8 november 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan