Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2002:1 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng. Ändrad gm SRVFS 2003:4

SRVFS 2002:1 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng. Ändrad gm SRVFS 2003:4

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2005-01-07

Författningsnummer

SRVFS 2002:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätter

Ersätts av

Ändras av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan