Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 1995:5 föreskrifter om ersättning för resa och uppehälle enligt 48 § räddningstjänstlagen

SRVFS 1995:5 föreskrifter om ersättning för resa och uppehälle enligt 48 § räddningstjänstlagen

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2005-12-01

Författningsnummer

SRVFS 1995:5

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan