Till innehåll på sidan

Förslag till nya föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till revidering av föreskrifter (MSBFS 2016:2) om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter senast den 20 september.

Remisstid

Remisstiden pågår till och med den 20 september 2019.

Föreskrifterna MSBFS 2016:2 uppdateras med en tydligare beskrivning av vad som utgör en rapporteringspliktig incident. I förslaget till nya föreskrifter delas också incidentrapporteringen upp i två steg där den första rapporteringen ska ske inom sex timmar från det att myndigheten identifierat it-incidenten som rapporteringspliktig.

Detta ger MSB en ökad möjlighet att ge stöd vid den operativa hanteringen av incidenten. Det ger också MSB ökad möjlighet att varna vid större händelser.

MSBFS 2016:2 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

Svara på remissen

MSB önskar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna och tillhörande konsekvensutredning senast den 20 september 2019.

Vänligen använd svarsmallen ovan och skicka den i digitalt Excelformat. Ange diarienummer 2019–02194 i ditt svar.
 
Skicka synpunkter till epost: registrator@msb.se

Kontakt

Andreas Häll
010-240 42 13

Senast granskad: 18 juni 2019

Till toppen av sidan