Till innehåll på sidan

Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till revidering av föreskrifter (MSB 2016:1) om informationssäkerhet för statliga myndigheter och nya föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter.

Remisstid

Remisstiden pågår till och med den 14 februari 2020.

De största förändringarna i föreskrifterna om informationssäkerhet består i att reglering om fysisk säkerhet och personalsäkerhet har lagts till, dessutom har kraven på uppföljning och utvärdering konkretiserats ytterligare.

De nya föreskrifterna om it-säkerhet för statliga myndigheter kompletterar föreskrifterna om informationssäkerhet genom att förtydliga hur skyddet för myndighetens it-miljö ska utformas.

MSBFS 2016:1 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhetFortsatt arbete med föreskriftsförslagen

Det har kommit in flera synpunkter på förslagen till föreskrifter. Nu omhändertas synpunkterna, bland annat genom att förtydliga föreskrifterna och komplettera med fler allmänna råd.

Det pågår även arbete med att ta fram en ny vägledning med särskilt fokus på it-säkerhetskraven i föreskrifterna.

Med hänsyn till pågående pandemi och den belastning den innebär för många myndigheter skjuter MSB nu på beslut och ikraftträdande av föreskrifterna till hösten 2020.

 

Kontakt

Helena Andersson
010-240 41 33

Kontakt

Tove Wätterstam
010-240 41 82

 

Senast granskad: 17 juni 2020

Till toppen av sidan