Till innehåll på sidan

Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

MSB ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter med allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor med tillhörande konsekvensutredning.

Remisstid

Era synpunkter önskar vi få senast den 31 januari 2022.

Ytterligare upplysningar lämnas av Johannes Forsberg, 010 -240 5348, johannes.forsberg@msb.se.

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till:

MSB, 651 81 Karlstad.

Vänligen ange diarienummer 2021- 11580 i ert svar.

Senast granskad: 3 december 2021

Till toppen av sidan