Till innehåll på sidan

Förslag till föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats.

Remisstid

Remisstiden pågår till och med 7 september 2021.

Den 1 januari 2021 ändrades lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO).

Förändringarna innebär bland annat att det nu är obligatoriskt för kommuner att dokumentera sina undersökningar efter avslutad räddningsinsats i undersökningsrapporter och skicka dessa rapporter till MSB. MSB får också meddela föreskrifter om rapporternas innehåll och hur de ska skickas till MSB.

MSB remitterar nu förslag till föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats. Beslut av föreskrifterna är planerat att ske i under hösten 2021. De ska börja gälla den 1 januari 2022.

Kunskapsmaterial

Delar av rapportens innehåll och hur den ska skickas beskrivs av tekniska skäl närmare i detaljerade dokument som föreskrifterna hänvisar till och som beslutas i särskild ordning på MSB.

Teknisk specifikation av undersökningsrapport enligt lagen om skydd mot olyckor - version 2.00 (pdf)Uppgiftsförteckning för undersökningsrapport enligt lagen om skydd mot olyckor - version 2.00 (xls)

Svara på remissen

MSB önskar få in era synpunkter senast den 7 september 2021. Vänligen ange ärendenumret 2020-11645 i ert svar.

Remissvaret skickar ni med e-post eller brev till:
E-post: registrator@msb.se

Postadress: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Joakim Ekberg, joakim.ekberg@msb.se, 010-240 53 19.

 

Senast granskad: 12 maj 2021

Till toppen av sidan