Till innehåll på sidan

Förslag till föreskrifter om personer som får delta i verksamhet med explosiva varor

Välkomna att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om personer som får delta i verksamhet med explosiva varor.

Remisstid

Remisstiden pågår till och med den 1 juni.

Regeringen har lämnat förslag till ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor i syfte att förhindra illegal hantering av explosiva varor. Ändringarna i lagen innebär att det kommer att bli ökad kontroll av personer som befattar sig med explosiva varor. En viktig del av dessa personkontroller är krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. Planerat ikraftträdande för lagändringarna är den 1 augusti 2021.

MSB remitterar nu förslag till nya föreskrifter om sådana deltagare.

Svar på remissen

MSB välkomnar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna så snart som möjligt, men senast den 1 juni 2021. Vänligen ange ärendenumret 2021-02494 i ert svar.

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till MSB, 651 81 Karlstad.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Rolf Weinander, rolf.weinander@msb.se, 010-240 5361.

 

Senast granskad: 5 maj 2021

Till toppen av sidan