Till innehåll på sidan

Förslag till ändringar i ADR-S och RID-S 2019

Välkommen med synpunkter på förslag till ändringar i föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S).

Remisstid

Remisstiden pågår till och med den 19 juli 2019. 

De ändrade föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 januari 2020.

Svara på remissen

Synpunkter på de föreslagna föreskrifterna och konsekvensutredningarna vill vi ha senast den 19 juli 2019. Vänligen ange våra beteckningar 2019-00713 (ADR-S) och 2019-00715 (RID-S) i remissvaret.
 
Lämna synpunkter via epost eller brev till:

E-post:
registrator@msb.se

Postadress:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Kontakt

Josefine Gullö
010-240 52 24

Senast granskad: 13 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan