Till innehåll på sidan

Förslag på nya föreskrifter om vissa undantag för Försvarsmakten och gästande utländska militära förband vid hantering och transport av farliga ämnen

Välkommen att lämna synpunkter på förslag på nya föreskrifter om vissa undantag för Försvarsmakten och gästande utländska militära förband vid hantering och transport av farliga ämnen.

Remisstid

Remisstiden pågår till och med fredagen den 28 februari 2020.

På senare år har Försvarsmaktens övningar i allt större omfattning involverat militära förband från andra nationer. Det är både fråga om svenska och internationella övningar och de varierar i fråga om omfattning och typ. Förslaget till föreskrifter reglerar hur gästande förband ska förhålla sig till lagen om brandfarliga och explosiva varor respektive lagen om transport av farligt gods vid övningar i Sverige. Förslaget innehåller även undantag för Försvarsmakten när myndigheten själv transporterar farligt gods i direkt samband med militär övning.

Underlag till remiss

Följebrev

Förslag till föreskrifter

Förslag till konsekvensutredning

Svara på remissen

MSB önskar få era synpunkter på föreslag till föreskrifter och konsekvensutredning senast fredagen den 28 februari 2020. Vänligen märk ert svar med diarienummer 2019-13014.

Remissvaret skickar ni med e-post eller brev till:

E-post: registrator@msb.se

Postadress: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Joakim Agås
010-240 53 97
Liselotte Schmidt
010-240 51 51
Torkel Schlegel
010-240 50 69

Senast granskad: 5 februari 2020

Till toppen av sidan