Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2020:10 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

MSBFS 2020:10 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Detaljer

Status

Gällande från och med 2021-01-01

Författningsnummer

MSBFS 2020:10

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätter

Ändras av

Senast granskad: 23 november 2021

Till toppen av sidan