Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2020:9 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

Nu gällande föreskrifter (MSBFS 2018:5) får tillämpas som längst till och med den 30 juni 2021.

MSBFS 2020:9 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

Detaljer

Status

Gällande från och med 2021-01-01

Författningsnummer

MSBFS 2020:9

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätter

Senast granskad: 10 december 2020

Till toppen av sidan