Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2019:3 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:5) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

MSBFS 2019:3 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:5) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

Detaljer

Status

Gällande från och med 2020-01-01

Författningsnummer

MSBFS 2019:3

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ändrar

Senast granskad: 29 oktober 2019

Till toppen av sidan