Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2018:5 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

MSBFS 2018:5 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

Detaljer

Status

Gällande från och med 2019-01-01

Författningsnummer

MSBFS 2018:5

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätter

Ändras av

Senast granskad: 23 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan