Till innehåll på sidan
Status: Gällande

KBMFS 2002:2 föreskrifter om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

KBMFS 2002:2 föreskrifter om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

Detaljer

Status

Gällande från och med 2003-01-01

Författningsnummer

KBMFS 2002:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan