Till innehåll på sidan

Grilla med gasol

Sköt om din gasolgrill så minskar du risken för olyckor. Kontrollera regelbundet att det inte uppstått läckage någonstans. Använd endast gasolflaskor som är avsedda för din grill och var noga med att alltid använda reservdelar som är avsedda för gasol.

Kontrollera slangen

Slangen mellan gasolflaskan och grillen åldras av väder, vind och sol. Kontrollera den därför inför varje grillsäsong. Böj på slangen, om sprickor uppstår – byt den. Använd endast slang som är avsedd för gasol.

Se till att slangen mellan gasolflaskan och grillen inte kommer nära heta delar på grillen. Slangen kan då få värmeskador och börja läcka.

Använd läckspray vid misstänkt läcka

Om du misstänker gasolläckage, använd läckspray eller tvållösning för att lokalisera läckan. Spraya eller pensla tvållösningen på skarvar och anslutningar. Om det kommer bubblor finns det en läcka som måste åtgärdas innan grillen används.

Gasol i Sverige kräver tryckregulator som klarar upp till 16 bar

Du som ska använda gasolgrill behöver se till att tryckregulatorn passar att använda till den gasol som distribueras i Sverige. Det finns flera försäljningsställen som säljer tryckregulatorer till gasanordningar som inte är anpassade för att användas tillsammans med denna. En tryckregulator som inte är anpassad för gasol av svensk kvalitet kan gå sönder och orsaka brand eller explosion med allvarliga person- och egendomsskador som följd.

Tryckregulatorn ska vara märkt med vilket inkommande tryck (inlet pressure) som den klarar av, se bild nedan. Om du har en felaktig tryckregulator rekommenderas du att byta ut den omgående. Kom också ihåg att stänga av ventilen på gasolflaskan när grillen inte används.

Exempel på en regulator som är anpassad till svensk gasol. Regulatorerna klarar av inkommande tryck upp till 16 bar.

Placering av grillen och gasolflaskan

Placera inte grillen för nära antändbart material, som trädgårdsmöbler, parasoll, vindskydd eller husfasad. Ställ alltid gasolflaskan bredvid grillen men på avstånd från värmen, även om det finns plats under grillen. Om gasolflaskan kommer för nära själva grillen kan värmen från grillen värma upp gasolflaskan eller gasolslangen, som då kan få för hög temperatur.

Rengör grillen

Det är viktigt att byta ut eller rengöra lavastenarna varje år, eftersom det annars finns risk för fettbränder när de blir igentäppta. Lavastenarna rengörs genom att du kokar dem.

Det finns också risk för att fett som droppar från grillen tar eld och skadar gasolutrustningen, om den felaktigt placerats under grillen. Detta kan medföra att slangen börjar läcka eller att trycket i gasolflaskan blir så högt att säkerhetsventilen löser ut och gasolen strömmar ut. Utströmmande gasol kan lätt antändas och skapa bränder.

Gasolgrill på balkong

En inglasad balkong är att betrakta som inomhus och gasolgrillar är avsedda och tillåtna endast för utomhusbruk. Räddningstjänsten avråder dock generellt från att grilla på balkonger. Där är avstånden i regel korta, vilket medför att grillens heta delar eller lågan riskerar att komma för nära antändbara material. Men det är fastighetsägaren som bestämmer vad som gäller för den enskilda fastigheten.

Checklista för att grilla med gasol

 • Placera grillen på avstånd från brännbart material, till exempel parasoll eller byggnader.
 • Kolla slangen från tryckregulatorn till grillen. Böj på den. Om det finns sprickbildningar, byt!
 • Se till att tryckregulatorn passar att använda till svensk gasol
 • Stäng av ventilen på gasolflaskan, när grillen inte används.
 • Byt ut eller rengör lavastenarna varje år.
 • Ha alltid en grillhandske vid gasolgrillning. Skulle det börja brinna är det viktigt att du kan komma åt flaskventilen och stänga av den.
 • Använd aldrig vatten för att släcka en eld som uppstår i en gasolgrill. Ha en brandsläckare nära tillhands.
 • Håll grillen ren från fett. Fett kan antändas om det ansamlas för mycket.
 • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Detta kan hindra fett och matrester från att rinna ner i dropplådan och det ökar risken för brand.
 • Det är förbjudet att grilla på inglasad balkong .
 • Grilla bara på balkongen om det är tillåtet av fastighetsägaren.

Dinsäkerhet.se har stängt

Om du har hamnat på den här webbsidan för att du försökt besöka en sida på dinsäkerhet.se, så är den sajten numera stängd. Det mesta materialet är överflyttat till Råd till privatpersoner på msb.se.

Varför vi stängt dinsäkerhet.se 

Senast granskad: 29 juni 2022

Till toppen av sidan