Till innehåll på sidan

Vägledning för kommunens arbete med styrdokument 2019-2022

Vägledning för kommunens arbete med styrdokument 2019-2022

Detaljer

Vägledning för kommunens arbete med styrdokument 2019-2022
Publikationsnummer
MSB1363–mars2019
ISBN-nummer
978-91-7383-928-0
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
17 s.
Pris
0 kronor
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. Motsvarande krav finns inte i Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020. Denna vägledning omfattar därför endast arbetet med krisberedskap. MSB har i samråd med SKL och representanter från landets kommuner gjort denna vägledning för att ta fram ett styrdokument. Representanter från länsstyrelser har deltagit i processen. Vägledningen beskriver vad styrdokumentet ska innehålla samt bidrar med frågeställningar som kan vara ett stöd i arbetet. Vidare finns hänvisningar till exempel på styrdokument från olika kommuner för perioden 2015-2018. Målgruppen för vägledningen är kommunala beredskapssamordnare eller motsvarande.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan