Till innehåll på sidan

Vägledning för kommunens arbete med styrdokument 2019-2022

Vägledning för kommunens arbete med styrdokument 2019-2022

Detaljer

Vägledning för kommunens arbete med styrdokument 2019-2022
Publikationsnummer
MSB1363–mars2019
ISBN-nummer
978-91-7383-928-0
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
17 s.
Pris
0 kronor
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. Motsvarande krav finns inte i Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020. Denna vägledning omfattar därför endast arbetet med krisberedskap. MSB har i samråd med SKL och representanter från landets kommuner gjort denna vägledning för att ta fram ett styrdokument. Representanter från länsstyrelser har deltagit i processen. Vägledningen beskriver vad styrdokumentet ska innehålla samt bidrar med frågeställningar som kan vara ett stöd i arbetet. Vidare finns hänvisningar till exempel på styrdokument från olika kommuner för perioden 2015-2018. Målgruppen för vägledningen är kommunala beredskapssamordnare eller motsvarande.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan