Till innehåll på sidan

Vägledning för arbetet i samverkansområdena

Vägledning för arbetet i samverkansområdena

Detaljer

Publikationsnummer
MSB891
ISBN-nummer
978-91-7383-586-2
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
31 s.
Pris
0 kronor
För att höja samhällets krisberedskapsförmåga måste berörda aktörer samverka; myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, näringsliv och organisationer. En form av samverkan sker i samverkans-områdena. MSB ska tillsammans med myndigheterna som ingår i dessa utveckla formerna för arbetet. År 2009–10 höll MSB i ett gemensamt projekt som ledde fram till Vägledning för arbetet i samverkansområdena. Det här dokumentet är en uppdaterad, förkortad och delvis reviderad version av den tidigare vägledningen. Syftet är att vägledningen ska vara ett stöd för dig som deltar i samverkansområdenas arbete.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan