Till innehåll på sidan

Utveckling av arbetet i samverkansområdena : för helhetssyn och samordnad planering, slutrapport

Utveckling av arbetet i samverkansområdena : för helhetssyn och samordnad planering, slutrapport

Detaljer

Utveckling av arbetet i samverkansområdena : för helhetssyn och samordnad planering, slutrapport
Publikationsnummer
MSB1050–November2017
ISBN-nummer
978-91-7383-700-2
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Arbetet i samverkansområdena syftar till att myndigheterna ska samordna sig och utifrån en samlad förmågebild komma fram till och vidta lämpliga åtgärder för stärkt samhällsskydd och beredskap. Utgångspunkten för detta är mål för samhällets säkerhet, mål för krisberedskapen och mål för civilt försvar. Under 2015-2016 genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en särskild satsning för att utveckla formerna för arbetet i samverkansområdena. Målet med det arbetet är att det ska finnas mer effektiva och ändamålsenliga strukturer och processer för samverkan och planering mellan aktörer i samverkansområdena. I denna rapport presenteras de förändringar som kommer att gälla från 1 januari 2017.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan