Till innehåll på sidan

Utvärdering av övningar : handbok

Utvärdering av övningar : handbok

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0175
ISBN-nummer
978-91-7383-084-3
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
76 s.
Pris
0 kronor

Denna handbok beskriver hur en stabs- och
beslutsövning med inriktning mot krishantering kan
utvärderas. Utvärderingen ska täcka både de övades
agerande och hur det valda övningsformatet påverkade
övningens utfall. Att genomföra en övning är
egentligen bara en del av processen för att höja den
individuella och organisatoriska förmågan. Det är
genom utvärderingen och återkopplingen som
lärdomarna blir gripbara och användbara.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan