Till innehåll på sidan

Transport av farligt gods : väg och järnväg 2019/2020

Transport av farligt gods : väg och järnväg 2019/2020

Detaljer

Transport av farligt gods : väg och järnväg 2019/2020
Publikationsnummer
MSB1386
ISBN-nummer
978-91-7383-940-2
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
122 s. : ill.
Pris
30 kronor
Denna handbok informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna. För att få uppgift om mer detaljerade krav hänvisas till de kompletta regelverken för transport av farligt gods på väg, ADR-S, och järnväg, RID-S. Informationen i handboken baseras på följande utgåvor: ADR-S, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, MSBFS 2018:5, ISBN 978-91-7383-871-9 RID-S, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg, MSBFS 2018:6, ISBN 978-91-7383-872-6

Senast granskad: 27 juni 2019

Till toppen av sidan