Till innehåll på sidan

Terror : lessons learnt - Terror : erfarenheter

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0071
ISBN-nummer
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
1 DVD
Pris
0 kronor
90 sekunder 2009

Terror : lessons learnt - Terror : erfarenheter (27:32 min)


DVD-skivan innehåller både en
svensk och en engelsk version.
Up until the middle of the 1990s terrorism could usually be connected
to a political group with clear motives and demands. With the Oklahoma
bombing of 1995 the typcial terrorist had ceased to be a member of ETA,
the IRA or the PLO and had instead become an apolitical enemy living
right among us. When New York was attacked on 11th September 2001 the
threats and motives changed radically and the level of violence was
further increased. The bombings of Madrid and London then showed us that
this wasn't passing fad. How well prepared are we today for large-scale
terrorist attacks aimed at civilian populations? The film is based on
interviews with emergency services personnel that worked at the sites of
the terrorist attacks in Oklahoma, New York and Madrid.
Fram till mitten av 90-talet kunde terrorism oftast kopplas till en
politisk grupp med tydliga motiv och krav. I och med Oklahoma-bombningen
1995 var den typiske terroristen inte längre ETA, IRA eller PLO utan en
opolitisk fiende som levde mitt ibland oss. När New York sedan
attackerades den 11 september 2001 ändrades hotbilden och motiven
radikalt och våldet trappades upp ytterligare. Bombningarna i Madrid och
London visade att det inte var en engångsföreteelse. Hur väl förberedda
är vi egentligen idag på storskaligt våld mot civilbefolkningen? Filmen
är baserad på intervjuer med räddningspersonal som arbetade på
attentatsplatserna i Oklahoma, New York och Madrid.Medverkande:
Mike Murphy, Räddningstjänsten Oklahoma City
Bill Thurlow, Räddningstjänsten New York City
Robert Whalley, Storbritannien
Thomas Galvin, Räddningstjänsten New York City
Jose Luis Legido Revuelta, Räddningstjänsten Madrid
Bob McMahon, Räddningstjänsten Oklahoma City
Mike Moad, Räddningstjänsten Oklahoma City
Joseph Phieffer, Räddningstjänsten New York City
Edward Kilduff, Räddningstjänsten New York City
Gary Marr, Räddningstjänsten Oklahoma City
Jackie Edmonson, Räddningstjänsten Oklahoma City
Eric Stern, CRISMART
Paul Bailey, FEMA Oklahoma City
Ross Tucker, Räddningstjänsten Oklahoma City


Eftertexter


Regi:

Terri CasellaBerättarröster:
Karin Wiklund
Björn Ulfsson


Foto:
Birger Markusson
Björn Ulfsson
Madrid Rescue Services


Animering:
Stefan Jönsson


Redaktion:
Tore Eriksson
Stefan Jönsson
Jan-Anders Holmlund
Terri Casella
Björn Ulfsson
Lars Nilsson


Ljud:
Lars Berg


Manus, ljud
och regiassistent:
Björn Ulfsson90-sekunder är en utbildnings- och informationsvideo från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper,
erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala
utbildnings- och övningsverksamheten. 90-sekunder utkommer fyra gånger per år.
Varje program är ca 30 minuter långt och tar normalt upp tre, fyra olika teman.
Från nr 1-2004 finns 90-sekunder även att beställa som DVD.
90 sekunder
"Lärorik information på video"
© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2009

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan