Till innehåll på sidan

Tankstationer för metangasdrivna fordon : vägledning vid tillståndsprövning

Tankstationer för metangasdrivna fordon : vägledning vid tillståndsprövning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB277–Juni2011
ISBN-nummer
978-91-7383-145-1
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
29 s. : ill
Pris
0 kronor
Tankstationer för metangasdrivna
fordon är tillståndspliktiga enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Tillstånd söks hos den kommun där tankstationen ska
byggas. Denna vägledning är till för dig som ska
hantera en tillståndsansökan till tankstationer för
metangasdrivna fordon. I kapitel 6 redovisas även
ett antal tillbud och olyckor som skett på
tankstationer för metangasdrivna fordon.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan