Till innehåll på sidan

Synliggjorda risker – en språngbräda till ökad trygghet

Synliggjorda risker – en språngbräda till ökad trygghet

Detaljer

Synliggjorda risker – en språngbräda till ökad trygghet
Publikationsnummer
MSB1439
ISBN-nummer
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Att analysera och kommunicera samhällsrisker är idag arbetsamma och tidsödande processer. Geografiska informationssystem (GIS) kan reducera bördan, men svenska myndigheter saknar ofta kunskaper för att nyttja det i arbetet med samhällssäkerhet. Detta projekt syftar till att täppa till kunskapsluckorna och effektivisera framtagningen av myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser.

Senast granskad: 20 september 2019

Till toppen av sidan