Till innehåll på sidan

Stöd för arbetet med regleringsbrevsuppdrag 2015 - Informationssäkerhet i RSA : tolkning, genomförande, redovisning

Stöd för arbetet med regleringsbrevsuppdrag 2015 - Informationssäkerhet i RSA : tolkning, genomförande, redovisning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB864–maj2015
ISBN-nummer
978-91-7383-577-0
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
21 s.
Pris
0 kronor
Detta stöd är tänkt att underlätta arbetet för de statliga myndigheter som på särskilt uppdrag från regeringen1 ska bedöma och redovisa informationssäkerhet i sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA)2 för 2015. Stödet är även tänkt att underlätta sammanställningen av den information som myndigheterna redovisar så att det blir möjligt för mottagarna att teckna en lägesbild dels över myndigheternas interna informationssäkerhet, dels hur det ser ut i deras ansvarsområde. I stödet beskrivs hur regeringens uppdrag rörande bedömning och redovisning av informationssäkerhet (informationssäkerhetsuppdraget 2015) kan hanteras på en generell nivå av de myndigheter som berörs. Beskrivningen baseras i grunden på hur Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tolkat sitt eget informationssäkerhetsuppdrag 2015. Stödet är helt frivilligt att använda.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan