Till innehåll på sidan

Stärkt informationssäkerhet i landstingen : MSB:s rekommendationer i korthet

Stärkt informationssäkerhet i landstingen : MSB:s rekommendationer i korthet

Detaljer

Stärkt informationssäkerhet i landstingen : MSB:s rekommendationer i korthet
Publikationsnummer
MSB1280–oktober2018
ISBN-nummer
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
2 bl. : ill.
Pris
0 kronor
MSB har tagit fram åtta rekommendationer för att stödja arbetet med att utveckla och förbättra informationssäkerheten inom landstingens hälso- och sjukvård. Rekommendationerna utgår från de brister som redovisas i analysrapporten En bild av landstingens informationssäkerhets-arbete 2018 och ska i förlängningen leda till en säkrare informationshantering. Rapporten i sin helhet kan nås elektroniskt på: https://www.msb.se/RibData/Filer/ pdf/28722.pdf

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan