Till innehåll på sidan

Simulering av utrymning vid skogsbrand

Simulering av utrymning vid skogsbrand

Detaljer

Simulering av utrymning vid skogsbrand
Publikationsnummer
MSB1444–september2020
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Skogsbränder nära bebyggelse kan ge allvarliga negativa konsekvenser. Med klimatförändringarna kan vi få fler skogsbränder eller bränder i annan vegetation. Då krävs proaktiva åtgärder för att i framtiden bättre kunna hantera situationen och begränsa skadorna. Detta tvååriga forskningsprojekt ska utveckla en simuleringsplattform för utrymning. Simuleringen kan komplettera befintlig planering och utbildning och bidra till ett bättre beslutsunderlag.

Senast granskad: 9 september 2020

Till toppen av sidan