Till innehåll på sidan

Signalskydd och säkra kryptografiska funktioner

Signalskydd och säkra kryptografiska funktioner

Detaljer

Publikationsnummer
MSB250
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Faktablad om signalskydd och säkra
kryptografiska funktioner. I ett utvecklat
informationssamhälle är organisationers information
ofta verksamhetskritisk. Signalskydd och säkra
kryptografiska funktioner kan användas för att
skydda information från obehörig insyn och påverkan.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan