Till innehåll på sidan

Signalskydd och säkra kryptografiska funktioner

Signalskydd och säkra kryptografiska funktioner

Detaljer

Publikationsnummer
MSB250
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Faktablad om signalskydd och säkra
kryptografiska funktioner. I ett utvecklat
informationssamhälle är organisationers information
ofta verksamhetskritisk. Signalskydd och säkra
kryptografiska funktioner kan användas för att
skydda information från obehörig insyn och påverkan.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan