Till innehåll på sidan

Samverkansområdet Farliga ämnen (SOFÄ)

Samverkansområdet Farliga ämnen (SOFÄ)

Detaljer

Publikationsnummer
MSB968–februari2016
ISBN-nummer
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
SOFÄ är ett forum för samverkan mellan centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och landsting i syfte att förstärka förmågan att hantera fredstida krissituationer och höjd beredskap inom CBRNE-området/farliga ämnen.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan