Till innehåll på sidan

"Samhället måste öppna sig för mångfalden" : mångfaldspolicyn som politisk möjlighet till islamisk aktivism

"Samhället måste öppna sig för mångfalden" : mångfaldspolicyn som politisk möjlighet till islamisk aktivism

Detaljer

"Samhället måste öppna sig för mångfalden" : mångfaldspolicyn som politisk möjlighet till islamisk aktivism
Publikationsnummer
MSB1354–februari2019
ISBN-nummer
978-91-7383-921-1
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
56 s.
Pris
0 kronor
En av slutsatserna som kan dras i rapporten är att klassisk islamism bör ses som en politisk-religiös utmaning för Sverige men inte som ett säkerhetspolitiskt problem. Det säkerhetspolitiska problemet bör istället avgränsas till de neo-fundamentalistiska tolkningar av salafistisk ideologi som har påverkat alltför många muslimska ungdomar. Klassisk islamism – och islamisk aktivism i bredare mening – kan vara konservativ i jämställdhetsfrågor eller förorda lösningar på muslimers problem som bidrar till att förstärka utanförskapet. Det är i så fall frågan om en religiös tendens vars ”hot” mot samhället kan jämföras med Katolska kyrkan, Pingströrelsen, Jehovas vittnen, Plymouthbröderna eller andra grupper som menar att man ska ha ”rätt” att praktisera en viss religion och anknyta till en viss identitet och att bygga upp institutioner där denna ska kunna bevaras eller förstärkas. Jämfört med salafistisk neo-fundamentalism, verkar den islamiska aktivismen i MB-associerad form förespråka många ideal och normer som skulle kunna bidra till förbättrade sociala relationer mellan medborgarna.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 17 januari 2020

Till toppen av sidan