Till innehåll på sidan

Revideringsdokument till boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Revideringsdokument till boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Detaljer

Publikationsnummer
MSB993–mars2016
ISBN-nummer
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
14 s.
Pris
0 kronor
Anvisningar Detta dokument är ett revideringsdokument till den tryckta versionen av boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (publ.nr. MSB474 – reviderad augusti 2013). Samma ändringar har gjorts i pdf-versionen av boken som ligger på MSB:s hemsida (publ.nr. MSB474 – reviderad mars 2016), så för att få en bok som är uppdaterad i sin helhet hänvisas alltså till pdf-versionen. Även om det endast är ett fåtal meningar som ändrats i något stycke så är det större textstycken som återges i detta dokument. Detta för att få en bättre helhet och göra texterna lättare att läsa. Hänvisningarna till var ändringarna gjorts i boken görs med hjälp av sidhänvisning och närmast ovanstående rubrik.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan