Till innehåll på sidan

Rätt person på rätt plats - kommuner : vägledning för krigsorganisation och krigsplacering

Rätt person på rätt plats - kommuner : vägledning för krigsorganisation och krigsplacering

Detaljer

Rätt person på rätt plats - kommuner : vägledning för krigsorganisation och krigsplacering
Publikationsnummer
MSB1400
ISBN-nummer
978-91-7383-949-5
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
75 s.
Pris
0 kronor
För att kommunen ska kunna upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap behövs planering för krigsorganisation och bemanning av denna. Enligt en överenskommelse mellan MSB och SKL om kommunernas arbete med civilt försvar ska kommunerna påbörja sitt arbete med krigsorganisation och krigsplacering under 2019 och 2020. Som ett stöd i arbetet har MSB tagit fram en vägledning tillsammans med representanter för kommuner och regioner, länsstyrelser, Försvarsmakten, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Socialstyrelsen och SKL. Länsstyrelserna ska stödja kommunerna i arbetet.

Senast granskad: 30 augusti 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan