Till innehåll på sidan

Övningsvägledning : grundbok – introduktion till och grunder i övningsplanering

Övningsvägledning : grundbok – introduktion till och grunder i övningsplanering

Detaljer

Publikationsnummer
MSB602
ISBN-nummer
978-91-7383-714-9
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
84 s. ill.
Pris
100 kronor
Tanken med denna vägledning är att utgöra ett övningsmetodstöd för samtliga aktörer som har en roll och/eller ett ansvar inom samhällsskydd och beredskap. Upplägget är tänkt att fungera både för övningar som genomförs i en enskild organisation, och övningar som inbegriper ett större antal aktörer. Denna vägledning har som syfte att vara ett levande dokument, dvs. att ändringar och uppdateringar sker löpande och publiceras på www.msb.se. Grundboken tillsammans med de olika metodhäftena är en utveckling av och ersätter Öva krishanering – Handbok i att planera, genomföra och återkoppla övningar. Förhoppningen är att denna vägledning ska ge inspiration och hjälp i planeringen, genomförandet och utvärderingen av framtida övningar.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan