Till innehåll på sidan

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Detaljer

Publikationsnummer
MSB728–Augusti2014
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
14 s.
Pris
0 kronor
De översiktliga studier som MSB nu låtit genomföra indikerar vissa trender och omständigheter som är av betydelse för det fortsatta arbetet med samhällets informationssäkerhet. Kommunerna och annan offentlig verksamhet använder sig i allt högre grad både av kommersiella tjänster och av samverkan myndigheter emellan kring informationshantering. Gränserna mellan egen it och gemensamma tjänster blir allt mer uppluckrade och it-arkitekturen består i allt högre grad av en samverkan mellan olika aktörer. Det ställer nya krav på de enskilda aktörerna att säkerställa sin egen verksamhets behov och på att reglera ansvarsförhållandena i det allt mer komplexa beroendeförhållandena. En observation är att det i nuläget saknas överblick och tydlig reglering av helheten. Det saknas också genomarbetade utvärderingar av vilken typ av lösningar som på lång sikt bäst motsvarar offentliga organisationers behov av kostnadseffektivitet, kvalitet och säkerhet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan