Till innehåll på sidan

Osäkert idag – säkert imorgon?

Osäkert idag – säkert imorgon?

Detaljer

Publikationsnummer
MSB678
ISBN-nummer
978-91-7383-434-6
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
37 s. : ill.
Pris
0 kronor
MSB har bland mycket annat till uppgift att identifiera och analyserasärskilt allvarliga hot, sårbarheter och risker i samhället. I denna skrift presenteras resultat från tre olika studier av framtida utvecklingar som kan föra med sig olika slags utmaningar för samhället: en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringar och en hastig energiomställning. Studierna har genomförts inom MSB:s långsiktiga strategiska analys, den sista med stöd av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). MSB:s långsiktiga strategiska analys fokuserar på frågeställningar, analyser och vägvalsresonemang inom samhällsskydd och beredskap med ett ungefärligt tidsperspektiv på upp till tjugo år. Gemensamt för de utvecklingar som studierna analyserar är att de är systemövergripande. Att de dessutom är beroende av en mängd andra utvecklingar i samhället gör dem än mer komplexa och oförutsägbara. Denna komplexitet innebär inte att dessa utvecklingar blir mindre relevanta för arbetet med samhällsskydd och beredskap, snarare tvärtom. Lägger man dessutom på en tidsdimension blir problembilden än mer svårtolkad. Därför är det viktigt med områdesövergripande och framåtsyftande analyser. Dels för att fånga komplexiteten, och dels för att fånga förändringar som kan ske över tid. Även om antibiotikaresistens, klimatförändringar och en hastig energiomställning inte är de första områdena de flesta förknippar med samhällsskydd och beredskap, visar de tre studierna även hur dessa tre
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan