Till innehåll på sidan

Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2019, brott och brottsförebyggande arbete

Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2019, brott och brottsförebyggande arbete

Detaljer

Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2019, brott och brottsförebyggande arbete
Publikationsnummer
MSB1462
ISBN-nummer
978-91-7585-814-2
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
38 s. : tab.
Pris
0 kronor
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för tolfte gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. SKR:s strävan med Öppna jämförelser är att stimulera till förbättringsarbete och i förlängningen ökad effektivitet genom att publicera och redovisa indikatorer för säkerhetsarbetet. I rapporten och tabellbilagorna finns uppgifter om vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet, samt lärdomar från andra kommuner. Temat i årets rapport är brott och brottsförebyggande arbete. Det är ett aktuellt tema med tanke på den växande gängkriminaliteten.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 22 januari 2020

Till toppen av sidan