Till innehåll på sidan

Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2016, brott och brottsförebyggande arbete

Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2016, brott och brottsförebyggande arbete

Detaljer

Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2016, brott och brottsförebyggande arbete
Publikationsnummer
MSB1101
ISBN-nummer
978-91-7585-524-0
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
34 s. : tab.
Pris
0 kronor
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för nionde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Tema i rapporten för år 2016 är brott och brottsförebyggande arbete. Rapporten visar att nästan alla kommuner har ett etablerat samarbete med polisen kring brottsförebyggande arbete och de flesta kommuner jobbar tillsammans med polisen och avger medborgarlöften. Antalet anmälda stöldbrott minskar medan skadegörelse och oro för brott har ökat, vilket är ett trendbrott efter en längre tids positiv utveckling.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan