Till innehåll på sidan

Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2015, tema kommunal räddningstjänst

Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2015, tema kommunal räddningstjänst

Detaljer

Publikationsnummer
MSB960
ISBN-nummer
978-91-7585-370-3
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
136 s. : tab.
Pris
0 kronor
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för åttonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. SKL:s och MSB:s strävan med Öppna jämförelser är att stimulera till förbättringsarbete och i förlängningen ökad effektivitet genom att publicera och redovisa indikatorer för säkerhetsarbetet. I rapporten finns uppgifter om vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet, samt lärdomar från andra kommuner. SKL:s förhoppning är att rapporten kan vara till nytta och bidra till utvecklingen av arbetet med trygghet och säkerhet bland landets kommuner. Temat i årets rapport är kommunal räddningstjänst, som är under ständig utveckling. Dels finns en trend där kommuner går samman i kommunalförbund för att vinna stordriftsfördelar i arbetet och dels en annan trend där räddningstjänsten tar ett allt bredare grepp om trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunerna. SKL har, i samverkan med MSB, under 2015 genomfört en undersökning av hur räddningstjänsterna har utvecklats över tid och hur de arbetar inom olika delar i trygghets- och säkerhetsområdet. Årets Öppna jämförelser ger en unik överblick över hur arbetet ser ut i olika räddningstjänstorganisationer. Temaindikatorerna (bilaga 5) i årets rapport är sorterad efter de organisationer, kommunalförbund och egen förvaltning, för kommunal räddningstjänst som finns i landet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan