Till innehåll på sidan

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel inom och med Blåljusorganisationerna : interimsutgåva

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel inom och med Blåljusorganisationerna : interimsutgåva

Detaljer

Publikationsnummer
MSB418
ISBN-nummer
978-91-7383-245-8
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
129 s.
Pris
0 kronor
Dokumentet beskriver regler och riktlinjer för samverkan i Rakel inom eller med blåljusorganisationerna på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel inom och med blåljusorganisationerna version 3.0 ersätter version 2.0 av Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel utgiven 2010-07-13. Riktlinjerna berör alla användarorganisationer (AO) och ska vara ett stöd för centrala myndigheter, länsstyrelser, landsting/sjukvårdshuvudmän, kommuner samt anslutna företag, i samband med kommunikationsplanering. Vid eventuella avvikelser från grunddokumentet MSB: s Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel gäller i första hand MSB: s Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel inom och med blåljusorganisationerna. Dokumentet Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel inom och med blåljusorganisationerna vänder sig i första hand till sambands- och förvaltningsansvariga, utbildnings- och metodansvariga, samt ansvariga för operativ kommunikationsplanering och talgrupper inom användarorganisationerna.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan