Till innehåll på sidan

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel : regional nivå

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel : regional nivå

Detaljer

Publikationsnummer
MSB420
ISBN-nummer
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
14 bl. : ill.
Pris
0 kronor
”Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel” är ett övergripande styrdokument som utifrån ett lokalt, regionalt och nationellt behov beskriver hur samverkan ska ske med stöd av Rakelsystemet och dess talgrupper. Talgrupper kan beskrivas som gemensamma motorvägar vilka kan användas för kommunikation och informationsdelning, både inom en organisation och mellan olika organisationer. I denna bilaga till riktlinjerna presenteras ett antal talgrupper för ledning och samverkan på regional nivå samt hur dessa är tänkta att användas. Det finns även riktlinjer för talgrupper som är tillgängliga för användare på regional- och nationell nivå samt för Rakelanvändare inom respektive Rakelzon. Utöver detta finns också talgrupper som är tillgängliga för en begränsad användarkrets ut ifrån en specifik verksamhetskaraktär tex blåljusorganisationerna.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan