Till innehåll på sidan

MSB:s arbete med naturolyckor

MSB:s arbete med naturolyckor

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0176
ISBN-nummer
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
15 s.
Pris
0 kronor
Denna broschyr beskriver MSB:s arbete med att
förebygga och mildra effekterna av naturhändelser,
exempelvis skred och ras, skogsbrand, storm och
översvämning.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan