Till innehåll på sidan

Modell för klassificering av information : rekommendationer

Modell för klassificering av information : rekommendationer

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0040
ISBN-nummer
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
13 s. : tab.
Pris
0 kronorBehovet av en för samhället gemensam modell för klassificering ökar i takt med
det tilltagande informationsutbytet mellan organisationer. Denna modell, som
publiceras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med
Swedish Standards Institute (SIS), syftar till att stödja myndigheter och andra
organisationer i deras arbete med att klassificera information på ett enhetligt
sätt.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan