Till innehåll på sidan

Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Detaljer

Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
Publikationsnummer
MSB474
ISBN-nummer
978-91-7927-057-5
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
263 s.
Pris
250 kronor
Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor vänder sig till dig som arbetar med tillsyn i kommunen, till dig som ska bli tillsynsförrättare och till dig som vill lära dig mer om tillsyn. Boken ger stöd vid planering, prioritering och genomförande av tillsyn och genom konkreta exempel inspirerar den till att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och de enskilda tillsynerna. Att bedöma vad som är ett skäligt brandskydd kan vara problematiskt. Boken föreslår ett arbetssätt som hjälper dig i bedömningen om brandskyddet ska anses vara skäligt och ger stöd i vilka krav på åtgärder som är möjliga att ställa. Du får även stöd i hur du dokumenterar dina bedömningar i form av tjänsteanteckningar och hur du formulerar juridiskt hållbara förelägganden. Författarna hoppas kunna underlätta för dig att ta dig an en komplex men betydelsefull uppgift, att bidra till en rättssäker och så effektiv och likvärdig tillsyn som möjligt, men också att öka förståelsen generellt för tillsynsförrättarens roll. Denna version av boken är uppdaterad med anledning av ny lagstiftning på området (till och med augusti 2020). Det pågår en större revidering av boken som kommer att vara klar vid halvårsskiftet 2022.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 13 april 2022

Till toppen av sidan